Vad gör jag om min hemsida blivit drabbad och ned stängd (”suspenderad”)?

- Kontakta oss så snart du kan så vi kan vidta åtgärder direkt. Ju längre tid du väntar, då menar vi dagar och ibland rentav timmar, så ökar risken för att sidan får fler och fler infekterade filer uppladdade vilket gör arbetet mer tidskrävande. 

 

Kontakt oss här – direkt!